за свикване на заседание на Обществен съвет при

ОУ „Отец Паисий“ – Силистра

септември 2023

Председателят на ОС към ОУ „Отец Паисий, на основание чл.17 от Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата, свиква заседание на 117.09.2023 г., от 17,00 часа в кабинета на Директора на училището

Може да се запознаете с поканата и дневния ред на заседанието ТУК.