И ето, че дойде моментът, в който пристъпваме през прага на училището за поредна учебна година. Поредна, но различна и неповторима за всички нас. Изпълнена с нови надежди, нови очаквания, нови знания и предизвикателства – както за всички деца, така и за учители и родители.

Някои пристъпват прага на любимото училище за последен път, а други за първи. Вълнението, разбира се, е най-голямо за нашите първокласници. Тук те ще се научат освен на четмо и писмо, а и на изконни добродетели и ценности, които ОУ „Отец Паисий“ – Силистра съхранява и предава от поколение на поколение.

Пожелаваме си една здрава, ползотворна, успешна и изпълнена с много успехи нова учебна година!

На добър час!