На 14.10.2023 г. МС „Хитър Петър“ в ОУ „Отец Паисий“, гр. Силистра.

10,45 ч. учениците трябва да заемат местата си в ОУ „Отец Паисий“

к. 102 – учениците от 2. клас
к. 103 – учениците от 3 и 4. клас
к. 109 – учениците от 5, 6, 7 и 8 клас.

Начало на състезанието: 11.000 ч.

Край на състезанието: 12.30 ч.

Сайта на състезанието – http://www.smb-gabrovo.com/