На 16 октомври 2023 г. се проведе открит урок на тема „Програмирането – лесно и забавно“ с ученици от 7. б клас, с което се включиха в Европейска седмица на програмирането в направление „Забавни дейности по програмиране“.

В този час учениците демонстрираха пред второкласниците своите умения да програмират като създават различни игри с помощта на програмни приложения. Създадоха игри на Scratch, програмираха роботите Codey Rock с помощта на mBlock., създадоха музика с робота InoBot и програмираха роботите Artie 3000 да създадат различни рисунки.

Учениците от отбора по програмиране представи своите игри, с които се състезаваха на международни състезания и олимпиади с ученици от различни страни.

А малките ученици програмираха мишките – роботи, като задаваха различни траектории за намиране на сиренцето.

Часът се превърна в истински празник за учениците!