Есенна ваканция – съгласно заповед № РД 09 – 2047 от 28.08.2023 г. на министър на образованието и науката учениците от I до XII клас са в есенна ваканция от 28.10.2023 г. до 01.11.2023 г. вкл.
От 02.11.2023 г. учебни часове със седмичното разписание за I учебен срок.

В дните 23 – 26.10.2023 г. ще се проведат родителски срещи по класове – анализ на входно ниво, организационни въпроси и др. Класните ръководители ще Ви уведомят за точната дата.

Г. Илиева

директор на ОУ „Отец Паисий“, гр. Силистра