Уважаеми родители,

На 27.10.2023 г. ОУ „Отец Паисий“, гр. Силистра ще отбележи своят патронен празник. Денят е неучебен, но присъствен за всички ученици, учители и служители в училището.

Организация и дейности на 27.10.2023 г. – неучебен, но присъствен ден за ученици, учители и служители

1. 10,00 – 10,30 ч., училищен двор пред паметника на Паисий Хилендарски – тържествено отбелязване на патронния празник на ОУ „Отец Паисий“, гр. Силистра.
Учениците трябва най-късно в 9,45 ч. да бъдат в училищния двор с училищна униформа. Възможна е и организация по класове за предварително поднасяне на цветя преди 9,45 ч. За това класните ръководители ще Ви информират при необходимост.

2. 10,30 – 12,00 ч. – дейности по класове

I клас (3 паралелки – 70 ученици) – викторина в РБ „Партений Павлович“, гр. Силистра

II и III клас (6 паралелки – 129 ученици) – постановка в Куклен театър

IV и VI клас (4 паралелки – 87 ученици) – вътрешен училищен двор – ателиета за рисуване и хоротека

V клас (2 паралелки – 47 ученици) – училищен двор пред паметника на Паисий Хилендарски – викторина за Паисий Хилендарски и хоротека

VII клас (3 паралелки – 58 ученици) – поднасяне на цветя на паметниците на Васил Левски и Стефан Караджа в централната част на гр. Силистра.

Пътуване на училищния автобус от с. Айдемир на 27.10.2023 г.
Сутринта от с. Айдемир
I курс – 9,00 ч., учениците от V до VII клас
II курс – 9,35 ч., учениците от I до IV клас
Обяд от гр. Силистра
I курс – 11,40 ч. от ОУ „Отец Паисий“, учениците от IV до VII клас
II курс – 12,10 ч. от паркинга пред залата на община Силистра, учениците от I до III клас