Уважаеми родители,

Здравни специалисти от РЗИ – Силистра ще проведат информационни срещи с родители на момичета от 10 до 13 години във връзка с превенция и профилактика на рака на маточната шийка:

25.10.2023 г., 17,00 ч., к. 202 (голяма учителска стая на II етаж) в ОУ „Отец Паисий“, гр. Силистра;

26.10.2023 г., 17,00 ч., к. 202 (голяма учителска стая на II етаж) в ОУ „Отец Паисий“, гр. Силистра.

Срещите са с продължителност до 60 минути.

Г. Илиева, директор на ОУ „Отец Паисий“, гр. Силистра