На 21.09.2023 г. беше проведена заключителна среща за представяне на реализираните дейности по проект „Дигиталният кът – любимо място за учене и творчество“. На срещата присъстваха родители, учители и представители на местната власт.

Г-н Ивайло Тодоров, член на управителния съвет на СНЦ „УН при ОУ „Отец Паисий““ и г-жа Галя Илиева, директор на ОУ „Отец Паисий“ откриха срещата.
Те изказаха благодарност към съвместната дейност на настоятелството и училището и успешното изпълнение на проекта.

Г-жа Милена Цанева и г-жа Атанаска Гинова, представиха постигнатите резултати от извършените дейности, а именно:

1. Изградена е интерактивна образователна среда с възможности за практическа насоченост на образователния процес; място за сътрудничество и дискусии между участниците. В рамките на проекта беше изграден дигиталният кът. Той е разположен във фоайето и коридора на втория етаж на сградата на ОУ „Отец Паисий“, гр. Силистра. Съгласно одобреният бюджет и получените средства от ФРГИ са закупени 1 /един/ модулен/ диван, 12 /дванадесет/ стола и 8 /осем/ модулни маси. Обзавеждането е разположено, така, че може да се използва от всички ученици, учители и гости, както по време на учебните часове, така и през междучасията.

2. Събуди се интерес при децата и учениците към науката, технологиите, инженерството и математиката (STEM). В дигиталният кът се проведе обучението по роботика и визуално програмиране в часовете по допълнителна подготовка на 200 ученици от ОУ „Отец Паисий“ – Силистра.

3. Развиваха се изследователски умения, творческо мислене, вземане на решения, решаване на проблеми, комуникация и умения за работа в екип. В дигиталния кът се провеждат и бинарни уроци по роботика и английски език с учениците от I и II клас – общо 120 ученици.

4. Учителите и учениците придобиха нови знания и умения за работа с новозакупените роботи по проекта. Със средства от проекта са осигурени 14 робота, с които се осъществяват бинарните уроци и занятията по роботика.

5. Проведоха се съвместни дейности с детските градини, което събуди интерес и в най-малките. През 2023 г. се реализираха и откритите съвместни занятия с детските градини (ДГ „Нарцис“, ДГ „Роза“, ДГ „Добруджа, ДГ „Ян Бибиян“), които се проведоха от учители от ОУ „Отец Паисий“ – Силистра. Участниците в едно занятие са 20 деца.

Управителният съвет на СНЦ „УН при ОУ „Отец Паисий““ и г-жа Галя Илиева, директор на ОУ „Отец Паисий“ изказват своите благодарности към всички учители, деца, родители и институции включили се в изпълнение на проектните дейности.

Настоящият проект се осъществи благодарение на най-голямата социално отговорна инициатива на Лидл България „Ти и Lidl за по-добър живот“ в партньорство с Фондация „Работилница за граждански инициативи“ и Български дарителски форум.