Прекрасните деца от фанфарния оркестър взеха участие в 🏆 60-годишният юбилеен концерт на Градския духов оркестър на гр. Силистра.
🎯 Ръководител на фанфарния оркестър е г-жа Бонка Скорчелиева, 🎼 благодарение на която ОУ „Отец Паисий“ и гр. Силистра имат това малко „бижу“.