На 01.03.2024 г. Основно училище “Отец Паисий” беше домакин на методическо подпомагане на тема: Популярни изпити и видове международни сертификати по чужд език (РТЕ, CAE, IELTS, TOEFL).

Цели на дейностите:

насърчаване на междуучилищното общуване и споделяне на професионален опит, обсъждане на актуални тенденции и прилагане на иновативни технологии и практики от работата в групи за Занимания по интереси на чужд език.

Част от дейностите включваха:

– представяне на международния сертификатен изпит PTE Young Learners – нива А1 и А2 и на дейностите в група за занимания по интереси по английски език с ученици от ОУ „Отец Паисий“ Силистра и поставен акцент върху работата по умението четене с разбиране: Александър Господинов, старши учител по английски език;

– наблюдение на изпълнение на компонента говорене, заложен в сертификатните изпити във всички нива, с ученици от 4. и 5. клас.

 

Напомняме, че Основно училище “Отец Паисий” е сертифициран център за провеждане на изпитите Pearson Test of English (PTE) General и PTE Young Learners. Към момента училището разполага с двама акредитирани изпитващи, които провеждат и оценяват устния изпит. Възможност за сертифициране на знанията и уменията за съответното ниво по английски език има всеки – дори ученици, които не се обучават при нас.

Изпитите Pearson Test of English PTE Young Learners се организират и провеждат в 4 нива – Firstwords, Springboard, Quickmarch, Breakthrough, а сертификатът, който учениците получават след успешно положен изпит, е с безсрочна валидност.

Актуална ценова листа на отделните сертификатни изпити