Днес се проведе училищния кръг на състезанието „Българският език – лесен и интересен“. В надпреварата се включиха два отбора: 💮отбор „Пеперудена магия“ от 5.а клас и 💮отбор „Совички“ от 5.б клас.

Опора в една от игрите бяха госпожа Деница Георгиева – родител от 5.а клас, и госпожа Силвия Йорданова – родител от 5.б клас.

Учениците на госпожа Детелина Терзиева – главен учител по БЕЛ и класен ръководител на 5.б клас, показаха своите знания и умения и бяха оценени от авторитетно жури в състав:

– госпожа Ванушка Ангелова – старши учител по БЕЛ,

– господин Александър Господинов – старши учител по английски език и

– госпожа Нилген Шермин – учител в групата за ЦОУД в 5. клас.

Гости на състезанието бяха госпожа Галя Илиева – директор на училището, учителите на класовете в начален етап: госпожа Невяна Сапунджиева и госпожа Иванушка Тодорова, родители.

Провеждането на състезанието се осъществи с помощта и на госпожа Милена Цанева – класен ръководител на 5.а клас, на водещите Десислава и София от 6.б клас, на асистентите Калояна от 4.а клас, Даная от 4.б клас, Александрия и Радослав от 6.б клас.

След оспорвана битка победител стана отбор „Совички“ от 5.б клас. Всички участници получиха грамоти за участие и награди от директора на училището.

Скъпи деца, благодарим Ви, че доказахте, че цените достойнствата на нашия език и сте най-ревностните пазители на родното слово!

Пожелаваме успех на отбор „Совички“ и на следващия кръг!