Започва приема на искания за предоставяне на закрила на деца с изявени дарби

Започва приема на искания за предоставяне на закрила на деца с изявени дарби

Уважаеми родители, С Решение № 299, взето с Протокол № 12 от заседание на Общински съвет – Силистра от 27.06.2024 г. е приета Общинска програма на мерките за закрила на децата с изявени дарби. Във връзка с прилагане на Общинската програма в срок до 9 август 2024...
Важно за кандидатстващите след 7. клас

Важно за кандидатстващите след 7. клас

От 8.07. до 10.07.2024 г. се подават документи за участие в приема за осми клас на гимназиитеи средните училища. Задължително е придружаване на ученика от родител, тъй като той/тяподписват заявлението. ЗА ДА УЧАСТВАТ В КЛАСИРАНЕТО, УЧЕНИЦИТЕ ПОДАВАТ СЛЕДНИТЕ...

Покана от председателя на СНЦ „Училищно настоятелство при ОУ „Отец Паисий“ – Силистра“

за свикване на заседание на Общо събрание юни 2024 На основание чл.26, ал.1 от ЗЮЛНЦ, чл.30, ал.1, т.1 от Устава на СНЦ „Училищно настоятелство при ОУ „Отец Паисий“ – гр. Силистра“ и свое решение от 10.06.2024 год., Управителният съвет на Сдружението свиква Общо...

Първо класиране на децата, заявили желание за прием в първи клас за учебната 2024-2025 г.

Уважаеми родители, Представяме на Вашето внимание СПИСЪК – ПЪРВО КЛАСИРАНЕ на децата, подали заявление за 1. клас през учебната 2024-2025 г. Записването на децата в първи клас за учебната 2024-2025 година се извършва срещу представяне на оригинал на...
Стартират заявките за училищна униформа за учебната 2024-2025 г.

Стартират заявките за училищна униформа за учебната 2024-2025 г.

Уважаеми родители, Поръчка за ученическа униформа, преглед на мострите с възможност за пробване може да направите от 30.05.2024 г. до 14.06.2024 г. в к. 107 в ОУ „Отец Паисий“, гр. Силистра от 8,00 ч. до 18,00 ч. в кабинет 107 ще получите и бланка на заявка. След...