Нов автобус ще превозва учениците по маршрутното разписание на училището

Нов автобус ще превозва учениците по маршрутното разписание на училището

ОУ „Отец Паисий“ има нов автобус, предоставен на училището от Министерството на образованието и науката с изключителното съдействие на Община Силистра. Кметът на Община Силистра д-р Юлиян Найденов поздрави учениците и учителите за новата придобивка. С присъствието си...
С интердисциплинарен урок във II б клас по родинознание и английски език стартиха дейностите по НП „Иновации в действие“, Модул 4 „Осигуряване на финансови средства за материали, учебни средства и пособия за прилагане на иновативни методи на преподаване“

С интердисциплинарен урок във II б клас по родинознание и английски език стартиха дейностите по НП „Иновации в действие“, Модул 4 „Осигуряване на финансови средства за материали, учебни средства и пособия за прилагане на иновативни методи на преподаване“

Настоящето е време на постоянни промени, свързани с бързото навлизане на техноло-гиите, изкуствения интелект и дигитализацията на обществото. Българското училище също е необходимо да следва тенденциите на промените и да търси начини за адекватен и съвременен...
ОУ „Отец Паисий“ – Силистра е сертифициран център за провеждане на изпитите PTE Young Learners (A1 – A2)

ОУ „Отец Паисий“ – Силистра е сертифициран център за провеждане на изпитите PTE Young Learners (A1 – A2)

Основно училище „Отец Паисий“, гр. Силистра е сертифициран център за провеждане на изпитите PTE Young Learners (A1 – A2), с които да докажете Вашите езикови знания. Pearson English International Certificate (PTE Young Learners) са международни сертификатни...
Състав на Обществения съвет – мандат 2022 – 2025 година

Състав на Обществения съвет – мандат 2022 – 2025 година

Със заповед на директора е определен поименният състав на Обществения съвет към ОУ „Отец Паисий“- Силистра с мандат 2022-2025, както следва: Председател:   Ивелина Костадинова – представител на родителите  Членове: 1. Кремена  Петрова – представител на...