Информация за ученици и родители за кандидатстването след VII клас – 2023 г.

Информация за ученици и родители за кандидатстването след VII клас – 2023 г.

Резултатите от НВО в VII клас трябва да бъдат публикувани до 28 юни 2023 г.. Резултатите се обявяват само в точки и не се трансформират в оценки. Индивидуалните резултати от НВО ще бъдат обявени в електронна система на страницата на МОН и всеки ученик ще има достъп до...