Ти си тук Начало Еразъм + Информация за 7-дневна мобилност с ученици в гр. Cardedeu, Испания в периода 17.05 - 23.05.2020г.
Прием в 1 класза учебната 2019-2020Маршрутно разписаниевижте повечеБланка молбаза отсъствие до 3 дниБланка молбаза отсъстие до 7 дниКалендарза учебната 2018-2019 годинаПрием след 7 класучебна 2019-2020

Информация за 7-дневна мобилност с ученици в гр. Cardedeu, Испания в периода 17.05 - 23.05.2020г.

print
email
Информация за 7-дневна мобилност с ученици в гр. Cardedeu, Испания в периода 17.05 - 23.05.2020г.

ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ + 2018 / 2020

КРАТКО ОПИСАНИЕ НА ПРОЕКТА:

Проект „Да бъдем приятели и да помагаме на природата заедно “

Страни участници в проекта: Чешка република, Испания, Латвия, Гърция и България

 

ОПИСАНИЕ НА ПРОЕКТА:

С реализирането на проекта се  предоставя възможност на учителите и учениците от различните държави за практическо използване на чужд език в реални ситуации чрез изработване на презентации, постери , пътувания, конферентни срещи и др.  

Да се  учи чрез  споделяне на  опит между  партньорските държави.

Да се развият уменията у учениците, техните родители и  учителите за опазване на околната  среда.

Нашият проект е съсредоточен върху проблемите на опазването на околната среда.

Тъй като всички участващи училища имат ученици на възраст от 6 до 16 години, ще се съсредоточим върху темата „Средата, в която живеем, природата, която ни заобикаля”. Ще обменим идеи и начини за подпомагане и  защита на природата, използване на собствения опит на учениците чрез засаждане на растения в училищния двор, наблюдение и описване  на процеса.

В началото ще съберем информация за училищата, местните райони и столиците, които ще дадат на учениците обща представа и информираност за живота на другите училища .

Следващата дейност от проекта  ще е насочена към природата /животните, растенията/ - наблюдение и практически умения - основно грижа за нашата околна среда и отглеждане на растения, билки, цветя.

Сигурни сме, че така ще възпитаме у нашите ученици по по-различен начин усещането за принадлежност към по-широката европейска общност.

Проектът предвижда провеждане на 7-дневна  мобилност с ученици  в гр Cardedeu,  Испанияв периода 17.05 - 23.05.2020г.

 

ПРОФИЛ НА УЧАСТНИЦИТЕ:

Ученици  от ОУ“ Отец Паисий“ на възраст 11-12 години.

 

ПОДБОР НА УЧАСТНИЦИТЕ:

 

Първи етап: По документи

  • Ученици от ОУ „Отец Паисий “,  навършили 11-12 г., обучаващи се в 5, 6  клас ;
  • Среден успех от последната учебна година най-малко мн.добър 4.50;
  • Липса на наказания от Педагогическия съвет.

 

За осъществяване на подбор по посочените критерии всеки кандидат подава Заявление  по образец, в което вписва посочената информация.

Всички кандидати, покрили формалните критерии, преминават към втори етап.

Документите се подават в стая 201  на ОУ“ Отец Паисий“  до 01.12.2019 год.,18,00 часа.

 

Втори етап: Изпълнение на  задачи от дейностите по проекта и участие в  извънкласни  дейности, обвързани с него

Целта е оценка на компетенции на кандидатите, необходими за ефективното протичане на мобилността, стремежът им към личностно развитие в извънучилищната среда и умението за съчетаване на учебната дейност с извънкласна дейност.

За всяко участие и  изпълнение на дейност по проекта  ще се определят показатели за резултат и брой точки за всеки показател.

 

Трети етап: Интервю

Интервютата ще се проведат от специална комисия, назначена със заповед на директора, като се оценяват  комуникативните умения на кандидата и неговата мотивация за участие.

Окончателното класиране ще се извърши след обобщаване на резултатите от всички етапи на подбор, като максималният брой точки е 50. Методиката за оценка включва обективни измерители за точкуване съгласно Формуляра за кандидатстване.

Ще бъдат селектирани първите  6  ученици  с най-висок резултат. Предвиждат се и 3 резерви, с цел екипът да може да реагира при непредвидени обстоятелства.

Прочетено 338 пъти

Основно училище