Ти си тук Начало Главни учители

Главни учители

 

   

   Галина Димитрова

    Длъжност: Главен учител в начален етап

    Образование: Висше - магистър; V ПКС

    Специалност: Начална училищна педагогика

    Служебен имейл: galina.dimitrova@opsilistra.bg

    Стаж в училището: 17 години

    Професионално портфолио

 

 

 

 


    Детелина Терзиева

    Длъжност: Главен учител в прогимназиален етап

    Образование: Висше - магистър; IV ПКС

    Специалност: Български език и литература и руски език

    Служебен имейл: detelina.terzieva@opsilistra.bg

    Стаж в училището: 22 години

    Професионално портфолио

 


 

Основно училище