КАРИЕРНО    РАЗВИТИЕ

 

ЗА КОГО Е КАРИЕРНОТО ОРИЕНТИРАНЕ

Дейности по кариерно ориентиране се провеждат с всички ученици от 1 до 7 клас в ОУ „Отец Паисий“. С тях работи екипа на Център за кариерно ориентиране – Силистра, като подготвя и реализира теми по кариерно информиране и ориентиране. Темите са съобразени с възрастта на всеки випуск, както и с методиката, утвърдена от МОН по кариерно ориентиране.

В работата си кариерните консултанти използват методи на работа като групови дейности, дискусии, тестване, съвместни дейности с училището като организиране и провеждане на форуми и конкурси по теми, свързани с опознаване на професиите и техните характеристики /за учениците от начален етап/ и подготовка и реализиране на информиран образователен избор /за учениците в прогимназиален етап/.

Примерни теми за прогимназиален етап, провеждани от ЦКО:

– Извеждане на твърди и меки умения;

– Какво е образователна среда и Образователни възможности и как да ги превърнем в образователни алтернативи;

– Извеждане на АЗ-профил: себепознание /знания, умения, качества, персонален стил, ценностна система и др./;

– Избирам нов образователен път – какво следва да знам;

АКТУАЛНИ ДЕЙНОСТИ С УЧИЛИЩЕТО /2021-2022 г./

През учебната 2021-2022 г. Център за кариерно ориентиране разработи онлайн платформа за учениците от 5-7 клас „Образователни насоки и стъпки към бъдеще“.

Благодарение на нея всеки ученик от 7. клас в ОУ „Отец Паисий“ ще има възможност на безплатен достъп и опция да получи подкрепа по отношение на предстоящия му образователен избор. Ученикът ще има възможност да си отговори на въпроси като:

Кой съм аз?

Какво умея?

Какви са моите интереси?

Как да разпозная моите личностни качества?

Как да развивам умения и компетентности?

Какво включва една образователна среда и как да избера своята?

В каква сфера бих могъл да се развивам?

Как се прави план за действие при образователен избор и др.

След като премине самостоятелно през стъпките в Платформата в удобно за него време, всеки ученик ще има възможност и да запише час и за индивидуална безплатна консултация с кариерен консултант, за да изработи в по-голяма цялост процеса на избор, ако има такава необходимост. След преминаване на стъпките, всеки ученик може да заяви и сертификат за преминато обучение по кариерни умения за правене на информиран избор.

Посъветвайте своя седмокласник да се възползва от възможността, която Центъра предоставя за нашите ученици.

Заявка за безплатен достъп до Платформата: https://proorientirane.com/digital-platform-2021-2022