Ти си тук Начало Обществен съвет

Обществен съвет

ПОКАНА

10.08.2017 П О К А Н А за свикване на Обществения съвет   Председателят на ОС към ОУ "Отец Паисий" - Силистра, на основание чл.16, т.8 от Правилника за създаването, устройството и дейността на общес...

ПОКАНА

20.02.2017 П О К А Н А за свикване на Обществения съвет   Председателят на ОС към ОУ "Отец Паисий" - Силистра, на основание чл.16, т.4 от Правилника за създаването, устройството и дейността на общес...

Учреди се Обществен съвет при ОУ "Отец Паисий"

15.11.2016 г. Учреди се Обществен съвет при ОУ "Отец Паисий" На 15.11.2016 г., съгласно 256, ал.1 от Закона за предучилищно и училищно образование, в ОУ "Отец Паисий" се проведе Учредително събрание на Обществен съ...

Основно училище