Ти си тук Начало Обществен съвет Състав на Обществен съвет - мандат 2019 - 2022
Прием в 1 класза учебната 2019-2020Маршрутно разписаниевижте повечеБланка молбаза отсъствие до 3 дниБланка молбаза отсъстие до 7 дниКалендарза учебната 2018-2019 годинаПрием след 7 класучебна 2019-2020

Състав на Обществен съвет - мандат 2019 - 2022

print
email
Състав на Обществен съвет - мандат 2019 - 2022

.

Със заповед на директора е определен поименният състав на Обществения съвет към ОУ „Отец Паисий“- Силистра с мандат 2019-2022, както следва:

 

           

 

 

                   Председател:   Златко  Нотев - представител на родителите

                   Членове:  1. Кремена  Петрова - представител на родителите

                                        2. Траян  Петров - представител на родителите

                                        3. Ирина Стойкова - представител на родителите

                                        4. Мария Стойчева - представител на финансиращия орган – община Силистра 

Резервни членове:

                                    1. Ивелина Костадинова - представител на родителите

                                    2. Румяна Атанасова - представител на родителите

                                   3. Теменужка Йовкова - представител на финансиращия орган – община Силистра                                       

Настоящият състав на Обществения съвет се определя за срок от три години.

 

Приложения:

Заповед на директора за определяне на състав на Обществен съвет

Прочетено 281 пъти

Основно училище