Ти си тук Начало Преподаватели Катедра "Чужди езици"

Катедра "Чужди езици"

                     Александър Господинов - класен ръководител на VII "б" клас

                          Длъжност:  Учител по английски език

                          Образование: Висше - магистър

                          Специалност: Педагогика на обучението по БЕЛ и английски език

                          Служебен имейл: aleksandar.gospodinov@opsilistra.bg

                          Стаж в училището: 7 години

                          Професионално портфолио


                                                

                                        Милена Цанева - класен ръководител на VI "б" клас

                                                 Длъжност:  Старши учител по английски език

                                                 Образование: Висше - магистър; IV ПКС

                                                 Специалност: Педагогика на обучението по БЕЛ и английски език

                                                 Служебен имейл: milena.tsaneva@opsilistra.bg

                                                 Стаж в училището: 15 години

                                                 Професионално портфолио

 

 

 


                             Нели Йорданова

                              Длъжност:  Учител по английски език

                              Образование: Висше- магистър; V ПКС

                              Специалност: Лингвистика и превод

                              Служебен имейл: neli.kostadinova@opsilistra.bg

                              Стаж в училището: 9 години

                              Професионално портфолио


                                   Ангелина Константинова

                                           Длъжност:  Старши учител по английски език

                                           Образование: Висше- магистър;

                                           Специалност: 'Английски език и методика'

                                           Служебен имейл: angelina.konstantinova@opsilistra.bg

                                           Стаж в училището: 1 година

                                            Професионално портфолио

 

 

 


                                 Детелина Терзиева

                                 Преподавател по руски език

                                 Образование: Висше - магистър; IV ПКС

                                 Специалност: Български език и литература и руски език

                                 Служебен имейл: detelina.terzieva@opsilistra.bg

                                 Стаж в училището: 22 години

                                 Професионално портфолио


 

Основно училище