Ти си тук Начало Преподаватели Катедра "Изкуства"

Катедра "Изкуства"

                          Бонка Скорчелиева

                          Длъжност:  Старши учител по музика

                          Образование: Висше - магистър; IV ПКС

                          Специалност: Музикална педагогика

                          Служебен имейл: bonka.skorchelieva@opsilistra.bg

                          Стаж в училището: 7 години

                          Професионално портфолио

 

 

 

 

 


                     Николай Петров

                          Длъжност:  учител по изобразително изкуство

                          Образование: Висше– магистър

                          Специалност: Педагогика и симеотика на Изобразителното изкуство

                          Служебен имейл: nikolai.petrov@opsilistra.bg

                          Стаж в училището: Започнал работа в училището през 2017-2018 учебна година

                          Професионално портфолио 

 

 

 

 

 


                          Миглена Попова

                          Длъжност:  Старши учител по домашен бит и техника

                          Образование: Висше - професионален бакалавър; II ПКС ТТ, ИИ

                          Специалност: Труд и техника и Изобразителното изкуство

                          Служебен имейл: miglena.popova@opsilistra.bg

                          Стаж в училището: 13 години

                          Професионално портфолио

Основно училище