Ти си тук Начало Преподаватели Катедра "Математика и информационни технологии"

Катедра "Математика и информационни технологии"

                          Атанаска Гинова

                          Длъжност:  Старши учител по математика и информационни технологии

                          Образование: Висше - магистър; V ПКС

                          Специалност: Математика и информатика

                          Служебен имейл: atanaska.ginova@opsilistra.bg

                          Стаж в училището: 8 години

                          Професионално портфолио


                          Ваня Байчева - класен ръководител на 7 "а" клас

                          Длъжност:  Старши учител по математика и информационни технологии

                          Образование: Висше - магистър; V ПКС

                          Специалност: Физика и математика

                          Служебен имейл: vanya.baycheva@opsilistra.bg

                          Стаж в училището: 29 години

                          Професионално портфолио


                          Детелина Димитрова

                          Длъжност:  учител по математика

                          Образование: Висше

                          Специалност: Математика

                          Служебен имейл: detelina.dimitrova@opsilistra.bg

                          Стаж в училището: 1 година

                           Професионално портфолио


                         Никола Тодоров

                          Длъжност:  учител по физика и информационни технологии

                          Образование: Висше - бакалавър

                          Специалност: Физика и  математика

                          Служебен имейл: nikola.todorov@opsilistra.bg

                          Стаж в училището: 2 години

                           Професионално портфолио

Основно училище