Ти си тук Начало Преподаватели Ресурсен учител

Ресурсен учител

 

                        

                   Миглена Петрова - Енчева

                   Длъжност:  Ресурсен учител - специален педагог

                   Образование: Висше от Тракийски университет, Стара Загора

                   Стаж като ресурсен учител: 8 години

 

         

Дейности и отговорности:

- Подкрепя приобщаването на учениците със специални образователни потребности в учебния процес, с цел усвояване на учебното съдържание и социално развитие и адаптиране;

- Участва в изготвянето на индивидуалните образователни програми за всеки ученик със СОП; 

- Участва в адаптирането на учебните материали според индивидуалните потребности на ученика; 

- Може да подпомага учениците на допълнителна подкрепа в клас или индивидуално в ресурсния кабинет.

                       

Основно училище