Ти си тук Начало Преподаватели Учители в група за целодневна организация на учебния ден

Учители в група за целодневна организация на учебния ден

 

           

                      Албена Курдоманова - ръководител група в ЦОУД на 1 "б" клас

                            Длъжност: Старши учител в начален етап

                            Образование: Висше - бакалавър; 

                            Специалност: Начална училищна педагогика

                            Служебен имейл: albena.kurdomanova@opsilistra.bg

                            Стаж в училището: 8 години                                                                                 

                             Професионално портфолио

 

 


                Емилия Недкова - ръководител група в ЦОУД на 2 "б" клас    

                Длъжност: Старши учител в начален етап

                Образование: Висше - магистър; 

                Специалност: Начална училищна педагогика

                Служебен имейл: emiliya.nedkova@opsilistra.bg

                Стаж в училището: 6 години                                                                                 

                                                                                                  Професионално портфолио


                          Марияна Рачева - ръководител група в ЦОУД на 3 "а" клас    

                                 Длъжност: Старши учител в начален етап

                                 Образование: Висше - магистър; 

                                 Специалност: Начална училищна педагогика

                                 Служебен имейл: mariyana.racheva@opsilistra.bg

                                 Стаж в училището: 11 години                                                                                 

                                  Професионално портфолио

 

 

 


                                 Нели Любенова - ръководител група в ЦОУД на 1 "в" клас    

                                 Длъжност: Учител в начален етап

                                 Образование: Висше - магистър; V ПКС

                                 Специалност: Съвременни образователни технологии в ДГ и НУ

                                 Служебен имейл: neli.liubenova@opsilistra.bg

                                 Стаж в училището: 1 година                                                                                 

                                  Професионално портфолио

 

 

 

 


   

                          Никола Гинов - ръководител група в ЦОУД на 2 "а" клас    

                                 Длъжност: Старши учител в начален етап

                                 Образование: Висше - магистър; V ПКС

                                 Специалност: Начална училищна педагогика

                                 Служебен имейл: nikola.ginov@opsilistra.bg

                                 Стаж в училището: 5 години                                                                                 

                                  Професионално портфолио

 


                    Петранка Стефанова - ръководител група в ЦОУД на 4 "а" и 4 "в"клас    

                    Длъжност: Старши учител в начален етап

                    Образование: Висше - магистър; III ПКС

                     Специалност: Начална училищна педагогика

                     Служебен имейл: pepa.stefanova@opsilistra.bg

                      Стаж в училището: 5 години                                                                                 

                      Професионално портфолио


  

                             Росица Димитрова - ръководител група в ЦОУД на 1 "а"клас    

                                    Длъжност: Старши учител в начален етап

                                    Образование: Полувисше - професионален бакалавър

                                    Специалност: Начална училищна педагогика

                                    Служебен имейл: rositsa.dimitrova@opsilistra.bg

                                    Стаж в училището: 26 години                                                                                 

                                     Професионално портфолио

 

 


                        Руска Иванова - ръководител група в ЦОУД на 2 "б"клас    

                        Длъжност: Старши учител в начален етап

                        Образование: Висше - магистър;

                        Специалност: Начална училищна педагогика

                        Служебен имейл: ruska.ivanova@opsilistra.bg

                        Стаж в училището: 27 години                                                                                 

                         Професионално портфолио


 

                              Светла Иванова - Канонова - ръководител група в ЦОУД на 4 "а" и 4 "б"клас    

                                     Длъжност: Учител в начален етап

                                     Образование: Висше - магистър;

                                     Специалност: Предучилищна и начална училищна педагогика

                                     Служебен имейл: svetla.ivanova@opsilistra.bg

                                     Стаж в училището: 3 години                                                                                 

                                     Професионално портфолио

 

 

 


                        Юлия Кирилова - ръководител група в ЦОУД на 5 и 6 клас    

                        Длъжност: Учител в прогимназиален етап

                        Образование: Висше - бакалавър;

                        Специалност: Български език и литература и френски език

                        Служебен имейл: yuliya.dimitrova@opsilistra.bg

                        Стаж в училището: 4 години                                                                                 

                         


 

Основно училище