Ти си тук Начало Преподаватели Учители в начален етап на основното образование

Учители в начален етап на основното образование

           Анна Енчева - класен ръководител на 4 "в" клас

           Длъжност: Старши учител в начален етап

           Образование: Висше, бакалавър; V ПКС

           Специалност: Предучилищна и начална училищна педагогика

           Служебен имейл: anna.encheva@opsilistra.bg

           Стаж в училището: 21 години                                                                                 

                                                                                        Професионално портфолио


                        Галина Димитрова - класен ръководител на 4 "а" клас

                         Длъжност: Главен учител в начален етап

                       Образование: Висше, магистър; V ПКС

                       Специалност: Начална училищна педагогика

                       Служебен имейл: galina.dimitrova@opsilistra.bg

                       Стаж в училището: 17 години

                       Носител на отличие "Неофит Рилски"

                       Професионално портфолио


         Дарина Панова - класен ръководител на 1 "б" клас

          Длъжност: Старши учител в начален етап

          Образование: Висше, магистър; V ПКС

          Специалност: Начална училищна педагогика

          Служебен имейл: darina.panova@opsilistra.bg

          Стаж в училището: 25 години

                                                                                                Носител на отличие "Неофит Рилски"

                                                                                                Професионално портфолио


         Детелина Дашева - класен ръководител на 4 "б" клас

          Длъжност: Старши учител в начален етап

          Образование: Висше, магистър; V ПКС

          Специалност: Начална училищна педагогика

          Служебен имейл: detelina.dasheva@opsilistra.bg

          Стаж в училището: 10 години

                                                                                               Професионално портфолио


        Иванушка Тодорова - класен ръководител на 3 "б" клас

          Длъжност: Старши учител в начален етап

          Образование: Висше, магистър; V ПКС

          Специалност: Начална училищна педагогика

          Служебен имейл: ivanushka.todorova@opsilistra.bg

          Стаж в училището: 27 години

                                                                                               Професионално портфолио


   

                             Кина Некова - класен ръководител на 2 "б" клас

                             Длъжност: Старши учител в начален етап

                             Образование: Висше - магистър; II ПКС

                             Специалност: Начална училищна педагогика

                             Служебен имейл: kina.nekova@opsilistra.bg

                             Стаж в училището: 11 години

                              Професионално портфолио

 

 


           Лилия Тончева - класен ръководител на 2 "а" клас

           Длъжност: Старши учител в начален етап

           Образование: Висше - магистър; V ПКС

           Специалност: Начална училищна педагогика

           Служебен имейл: liliya.toncheva@opsilistra.bg

            Стаж в училището: 

                                                                                                Професионално портфолио


                                                                                   

                                Меглена Гайдарова - класен ръководител на 1 "а" клас

                                Длъжност: Старши учител в начален етап

                                Образование: Висше - бакалавър; V ПКС

                                Специалност: Начална училищна педагогика

                                Служебен имейл: meglena.gaydarova@opsilistra.bg

                                Стаж в училището: 19 години

                                Професионално портфолио

 

 

 


 

                         Невяна Сапунджиева - класен ръководител на 3 "а" клас

                                Длъжност: Старши учител в начален етап

                                Образование: Висше - магистър; ІV ПКС

                                Специалност: Начална училищна педагогика

                                Служебен имейл: neviana.sapundjieva@opsilistra.bg

                                Стаж в училището: 6 години

                                Професионално портфолио


  

                         Светла Маринова - класен ръководител на 1 "в" клас

                                Длъжност: Старши учител в начален етап

                                Образование: Висше - магистър; ІV ПКС

                                Специалност: Начална училищна педагогика

                                Служебен имейл: svetla.marinova@opsilistra.bg

                                Стаж в училището: 5 години

                                Професионално портфолио 

Основно училище