Ти си тук Начало Училищен прием Страница 3
Прием в 1 класза учебната 2019-2020Маршрутно разписаниевижте повечеБланка молбаза отсъствие до 3 дниБланка молбаза отсъстие до 7 дниКалендарза учебната 2018-2019 годинаПрием след 7 класучебна 2019-2020

Училищен прием

Списък с класираните за 1. клас

02.02.2017 Уважаеми родители на бъдещите първокласници, Съгласно графика на дейностите за приемане на ученици в 1. клас през учебната 2017-2018 година, обявяваме списъка с класираните ученици на 1-во класиране. ...

Съобщение към родителите на бъдещите първокласници

31.03.2017 Уважаеми родители на бъдещи първокласници, Поради постъпили запитвания, правим уточнение, че в предстоящия етап децата, за които ще се подават заявления за записване в 1. клас, не се разпределят по парал...

Стартира подаването на документи за прием в 1. клас

. Уважаеми родители, На 03.04.2017г. ще започне приемът на заявления за записване на ученици в 1. клас за учебната 2017/2018 година. Публикуваме на Вашето внимание: 1. Заявление за записване на дете в 1....

ПРЕДСТАВЯМЕ ВИ УЧИТЕЛИТЕ – КЛАСНИ РЪКОВОДИТЕЛИ НА БЪДЕЩИТЕ ПЪРВОКЛАСНИЦИ

27.03.2017 Уважаеми родители, На 03.04.2017г. ще започне приема на заявления за записване на ученици в първи клас на ОУ „Отец Паисий“ за учебната 2017/2018 година.   Добрият учител трябва да бъде напъл...

Основно училище