Ти си тук Начало Училищен прием Класни ръководители на първите класове за учебната 2020-2021 г.
Прием в 1 класза учебната 2019-2020Маршрутно разписаниевижте повечеБланка молбаза отсъствие до 3 дниБланка молбаза отсъстие до 7 дниКалендарза учебната 2018-2019 годинаПрием след 7 класучебна 2019-2020

Класни ръководители на първите класове за учебната 2020-2021 г.

print
email
Класни ръководители на първите класове за учебната 2020-2021 г.

Актуална информация за Вас, родители на бъдещи първокласници

Добрият учител трябва да бъде напълно отдаден, позитивен, много търпелив и усмихнат. Всичко това се постига, ако носи в себе си любовта към децата!

 

Класни ръководители на първи клас за учебната 2020-2021 година:


Албена Курдоманова


                                

 

                                  Длъжност: Старши учител в начален етап

                                  Образование: Висше - бакалавър; 

                                  Специалност: Начална училищна педагогика

                                  Служебен имейл: albena.kurdomanova@opsilistra.bg

                                  Стаж в училището: 10 години                                                                                 

                                  Професионално портфолио

 

 

„Трябва ли винаги да учим децата си с книги? Нека първо да ги научим да гледат към звездите, да се възхищават на слънцето и планините. Нека ги запознаем с дърветата, с пеперудите и цветята. Да събудим у тях възхита и възторг към цвета на живота. Едва тогава те ще се научат да мислят. А щом започнат да мислят, ще започнат да питат. Тогава им дайте книга.“ 

                                                                                                                                         Дейвид Полис

А може би им е нужна не само книга, но и учител, който с търпение и усмивка да отговаря на въпросите им, да ги превежда през трудностите и да ги научи как да преодоляват препятствията, които животът им поднася. Да им помогне да станат добри и стойностни хора. В тази максима вярва и Албена Курдоманова и го показва в работата си с децата.


Емилия Недкова 


                Длъжност: Старши учител в начален етап

                Образование: Висше - магистър; 

                Специалност: Начална училищна педагогика

                Служебен имейл: emiliya.nedkova@opsilistra.bg

                Стаж в училището: 8 години                                                                                 

                Професионално портфолио

       

Емилия Недкова споделя: "Професията учител за мен означава себеотдаване. Всяко дете за мен е специално и неповторимо. Индивидуалният подход към всяко дете е принцип на моята педагогическа дейност.

     В процеса на образование и възпитание разчитам на екипната работа между учител, родител и ученик за изграждане на взаимно доверие и взаимопомощ. Така учениците ще се чувстват ценени и обичани.

    Добрият учител трябва да създаде спокойна работна среда за своите ученици, за да почувстват удоволствие  от процеса на учене и увереност в своите възможности. Трябва търпеливо да изслушва проблемите и тревогите на всяко дете, да ги споделя и преодолява.

     Децата са нашето бъдеще и нашата най- голяма ценност. На родителите и учителите се пада най- голямата отговорност за изграждането на отговорни и уверени във възможностите си хора.

   Нека заедно да се гордеем със своето бъдеще – младите хора на България.


Нели Любенова 


                                 

 

                                 Длъжност: Учител в начален етап

                                 Образование: Висше - магистър; V ПКС

                                 Специалност: Съвременни образователни технологии в ДГ и НУ

                                 Служебен имейл: neli.liubenova@opsilistra.bg

                                 Стаж в училището: 4 години                                                                                 

                                  Професионално портфолио

 

 

Най-големият знак за успеха на един учител е да може да каже „Сега децата работят сякаш не съществувам“.

                                                                                                                                                                                       Мария Монтесори

Според Нели Любенова добрият учител е уважаван и обичан от децата и учениците. Това се постига най-трудно, но той го постига. От една страна, той е техен приятел – изслушва ги, съветва ги, пази поверените му тайни, празнува с тях, споделя… От друга страна, той е техен наставник – насочва, изисква, наставлява, коригира. Въпреки всичко децата го уважават и обичат, защото той е намерил златната среда в отношенията си с тях.


Учители в групите за целодневна организация на учебния ден ще бъдат:


Кина Некова


                             

 

                             Длъжност: Старши учител в начален етап

                             Образование: Висше - магистър; II ПКС

                             Специалност: Начална училищна педагогика

                             Служебен имейл: kina.nekova@opsilistra.bg

                             Стаж в училището: 13 години

                              Професионално портфолио

 

 


Никола Гинов


 

                                 Длъжност: Старши учител в начален етап

                                 Образование: Висше - магистър; V ПКС

                                 Специалност: Начална училищна педагогика

                                 Служебен имейл: nikola.ginov@opsilistra.bg

                                 Стаж в училището: 7 години                                                                                 

                                 Професионално портфолио

 

 


На ДОБЪР ЧАС на децата, които през учебната 2020/2021 година ще бъдат ПЪРВОКЛАСНИЦИ

и ще  кажат: „Това моето училище -  Основно училище „Отец Паисий“!


Важни моменти за родителите още преди да запишат детето си в първи клас:

Искам да попълня предварителната анкета, къде да я намеря?

Искам да науча повече за най-старото училище в Силистра - минало, настояще, бъдеще

Училищна униформа

Класни стаи

⇒ Друга важна училищна документация

 

 

Прочетено 145 пъти

Основно училище