Ти си тук Начало Проект "Твоят час" Проект "Твоят час" 2017-2018 Работно съобщение по проект "Твоят час" до родителите

Работно съобщение по проект "Твоят час" до родителите

print
email

04.10.2017

     

Уважаеми родители и ученици,

Приключи етапът на приемане на заявления за информирано съгласие по проект „Твоят час“ за включване в групите по интереси.

На информационното табло в училището сме предоставяме на Вашето внимание работното разпределение на Първо и Второ желание на учениците.

Максималният брой ученици, които могат да бъдат включени в една група е 25. За групите, в които се надвишава този брой желаещи, учениците ще бъдат пренасочени по второ или трето желание, а при нежелание от тяхна страна, няма да се включат в дейностите по проекта тази година.

Ръководителите на клубове, в които се налага тази процедура, ще посетят Вашите деца и ще отправят алтернативни предложения за други клубове, подходящи за тяхната възраст и знания.

Може да се осъществите конктакт с дадения ръководител на клуб по проекта за уточняване на пренасочването на учениците в рамките на 04.10 – 05.10.2017г. След тази дата предстои утвърждаване на групите в електронната система на проекта и присъствието на учениците в занятията в последствие ще бъде задължително.

 

Забележка: Не е задължително ученикът да бъде записан в даден клуб, ако той не е неговото първо желание! Но е задължително при отказ да бъде уведомен ръководителят на групата в посочения по-горе срок.

Прочетено 349 пъти

Основно училище