Ти си тук Начало Проекти Проект Училищна униформа
Прием в 1 класза учебната 2019-2020Маршрутно разписаниевижте повечеБланка молбаза отсъствие до 3 дниБланка молбаза отсъстие до 7 дниКалендарза учебната 2018-2019 годинаПрием след 7 класучебна 2019-2020

Проект Училищна униформа

print
email

проекти

Описание на проекта
1.Обосновка на проекта.


В последните години нагласите в училищната общност на ОУ „Отец Паисий” са за  изграждането на вътрешна система от символи и ритуали, които в бъдеще да прераснат в традиции. От дълги години в училище се съхранява училищното знаме създадено от учители и ученици преди повече от петдесет години. То неизменно присъства на всеки училищен празник, вече заедно с новосъздадения училищен химн. В чест на 145-годишнина на училището бивши възпитаници, настоящи родители, написаха текста и музиката на „Училище наше”. Логото на училището „ОУ „Отец Паисий” – традиции и бъдеще” изразява амбицията ни да запазим и издигнем на по-високо ниво имиджа на най-старото училище в град Силистра. За това допринасят и успехите на нашите ученици в общинските, областните и националните конкурси и състезания. С помощта на родителите сме изградили система за стимулиране на изявените ученици. Учредена е ежегодна награда ”Нотев – ученик на годината” и статуетка-приз „Отец Паисий”, които се присъждат на ученик от VІІ клас за цялостен принос в училищния живот.
Гражданите на Силистра ежедневно срещат щастливи и усмихнати  ученици, за които не е необходимо да питат от кое училище са. Отговорът е в емблемата върху училищната униформа, създадена по модела на първия училищен печат. От учебната 2005/2006 с решение на Управителния съвет на Сдружение ”Отец Паисий” и  Педагогическия съвет на училището /Протокол №1 / 01.09.2005 г./ въведохме училищна униформа за учениците от І клас. Този процес през настоящата учебна година с реализирането на проект „Моето училище – традиции и бъдеще” – изработване на училищна униформа за всички ученици от І до VІІ клас. Опита ни в тази насока показва:
А. Позитивната нагласа у семействата
- преодоляване на социалното неравенство, даване на равен старт на всички;
- изграждане култура на поведение и обличане – практичност,  елегантност;
Б. Затруднения:
- финансови затруднения на семействата  при закупуване на униформата;
-  ежедневното носене на униформата; 
В модул „Ритуализация на училищния живот” от Програмата „Училището – желана територия на ученика” училищната общност при ОУ „Отец Паисий” открива възможност за поевтиняване на училищната униформа и изграждане на система за стимулиране на нейното утвърждаване.

Униформи

2.1. Основни цели: 
1. Утвърждаване на училищна униформа за всички ученици в ОУ „Отец Паисий”, като част от правилата за ритуализация на училищния живот.
2.2. Основни резултати: 
1. Въвеждане на училищна униформа и система за стимулиране на утвърждаването и.
2. Изграждане на традиция, която да засили у ученика усещането за принадлежност към неговото училище.

3. Утвърждаване на ОУ „Отец Паисий”, като общност със специфичен училищен живот и традиции.

Прочетено 3472 пъти

Основно училище