Ти си тук Начало Профил на купувача Доставка в ОУ "Отец Паисий", Силистра през 2016 година на закуски за подпомагане храненето на учениците от I - IV клас и на топъл обяд за учениците от I - V клас
Прием в 1 класза учебната 2019-2020Маршрутно разписаниевижте повечеБланка молбаза отсъствие до 3 дниБланка молбаза отсъстие до 7 дниКалендарза учебната 2018-2019 годинаПрием след 7 класучебна 2019-2020

Доставка в ОУ "Отец Паисий", Силистра през 2016 година на закуски за подпомагане храненето на учениците от I - IV клас и на топъл обяд за учениците от I - V клас

print
email

.

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ИЗИСКВАНИЯ И УКАЗАНИЯ за изготвяне на офертата

ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 47, ал. 1, т.1  от Закона за обществените поръчки (ИЗТЕГЛЕТЕ В .docx от ТУК)

ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 47, ал. 5  от Закона за обществените поръчки (ИЗТЕГЛЕТЕ В .docx от ТУК)

Декларация за използване на подизпълнител (ИЗТЕГЛЕТЕ В .docx от ТУК)

Декларация за участие като подизпълнител (ИЗТЕГЛЕТЕ В .docx от ТУК)

ПРОЕКТ НА ДОГОВОР закуски

ПРОЕКТ НА ДОГОВОР топъл обяд

Приложение 1

Приложение 2

Оферта образец

ЛИНК към сайта на АОП (Публична покана)

График мляко

График плодове

Протокол от оценка на предложенията за възлагане на обществената поръчка

Договор за доставка на закуски

Договор за  доставка на топъл обяд

Прочетено 1160 пъти

Основно училище