Ти си тук Начало Профил на купувача Обществена поръчка чрез публична покана с предмет “Доставка в ОУ "Отец Паисий", Силистра през 2013 година на закуски за подпомагане храненето на учениците от I-IV клас и на топъл обяд за учениците

Обществена поръчка чрез публична покана с предмет “Доставка в ОУ "Отец Паисий", Силистра през 2013 година на закуски за подпомагане храненето на учениците от I-IV клас и на топъл обяд за учениците

print
email

Обществена поръчка чрез публична покана

Обществена поръчка чрез публична покана с предмет “Доставка в  ОУ "Отец Паисий", Силистра през 2013 година  на закуски за подпомагане храненето на учениците от I-IV клас и на топъл обяд за учениците от I-III клас, включени в целодневна организация на учебния ден"  с 

Обособена позиция 1: Доставка на закуски/плод или млечнокисели продукти за подпомагане храненето на учениците от I-IV клас през 2013г.

Обособена позиция 2: Доставка на топъл обяд за учениците от I-III клас, включени в целодневна организация на учебния ден през 2013г.

Оферти се приемат в деловодството на училището до 17:00 часа на 12 февруари 2013 г. 

Документацията може да се получи на електронен носител на адрес: град Силистра , ул. "Д-р Петър Вичев" №1, ОУ "Отец Паисий", кабинет 203

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА (НАТИСНИ ТУК)

Прочетено 1928 пъти

Основно училище