Ти си тук Начало Профил на купувача Обществена поръчка чрез публична покана с предмет: “Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на ИКТ продукти за обезпечаване на учебния процес в ОУ "Отец Паисий", Силистра през 2014 г.

Обществена поръчка чрез публична покана с предмет: “Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на ИКТ продукти за обезпечаване на учебния процес в ОУ "Отец Паисий", Силистра през 2014 г.

print
email

Обществена поръчка чрез публична покана

Основано училище "Отец Паисий" гр. Силистра обявява обществена поръчка чрез публична покана с предмет: “Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на ИКТ продукти за обезпечаване на учебния процес в ОУ "Отец Паисий", Силистра през 2014 г. 

ПУБЛИЧНА ПОКАНА
ИЗИСКВАНИЯ И УКАЗАНИЯ към участниците
ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 47, ал. 1, т.1  от Закона за обществените поръчки
ПРОЕКТ НА ДОГОВОР
Оферта образец

Дата на публикуване: 15.10.2014

Краен срок за получаване на офертите:  24.10.2014, 17.00 ч.

Протокол от оценка на предложенията за възлагане на обществена поръчка

Приложение към Протокол от оценка на предложенията за възлагане на обществена поръчка

Договор с изпълнителя (.zip)

Фактури (.zip)

Прочетено 2139 пъти

Основно училище