Ти си тук Начало Профил на купувача Обществена поръчка чрез публична покана с предмет: Доставка в ОУ "Отец Паисий", Силистра през 2015 година на закуски за подпомагане храненето на учениците от I-IV клас и на топъ…

Обществена поръчка чрез публична покана с предмет: Доставка в ОУ "Отец Паисий", Силистра през 2015 година на закуски за подпомагане храненето на учениците от I-IV клас и на топъ…

print
email

...

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ИЗИСКВАНИЯ И УКАЗАНИЯ за изготвяне на офертата

ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 47, ал. 1, т.1  от Закона за обществените поръчки

ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 47, ал. 5  от Закона за обществените поръчки

Декларация за използване на подизпълнител

Декларация за участие като подизпълнител

ПРОЕКТ НА ДОГОВОР закуски

ПРОЕКТ НА ДОГОВОР топъл обяд

Приложение 1

Приложение 2

Оферта образец

Дата на публикуване 16.01.2015 г.

Краен срок за получаване на офертите:  28.01.2015

icon
Archive ZIP, 5 downloads, Яну 16, 2015 20:17

Протокол от оценка на предложенията за възлагане на обществената поръчка

Договор за доставка на закуски

Договор за  доставка на топъл обяд

Отчтни документи:
Месец февруари 2015 година - фактура закуска, платежно закуска, фактура обяд, платежно обяд
Месец март 2015 годинафактура закуска, платежно закуска, фактура обяд, платежно обяд
Месец април 2015 година - фактура закуска, платежно закуска, фактура обяд, платежно обяд
 

Прочетено 2139 пъти

Основно училище