Ти си тук Начало Профил на купувача Обществена поръчка: Доставка газьол за отопление за нуждите на ОУ "Отец Паисий", гр. Силистра и дизелово гориво за нуждите на училищния автобус на ОУ "Отец Паисий" гр. Силистра."
Прием в 1 класза учебната 2019-2020Маршрутно разписаниевижте повечеБланка молбаза отсъствие до 3 дниБланка молбаза отсъстие до 7 дниКалендарза учебната 2018-2019 годинаПрием след 7 класучебна 2019-2020

Обществена поръчка: Доставка газьол за отопление за нуждите на ОУ "Отец Паисий", гр. Силистра и дизелово гориво за нуждите на училищния автобус на ОУ "Отец Паисий" гр. Силистра."

print
email

Обществена поръчка

Обществена поръчка: Доставка газьол за отопление за нуждите на ОУ "Отец Паисий", гр. Силистра и дизелово гориво за нуждите на училищния автобус на ОУ "Отец Паисий" гр. Силистра." 

Решение 628021 за възлагане на Обществена поръчка: Доставка газьол за отопление за нуждите на ОУ "Отец Паисий", гр. Силистра и дизелово гориво за нуждите на училищния автобус на ОУ "Отец Паисий" гр. Силистра."  

Информация за сключен договор

Борсов договор

Договор за борсово представителство

Отчетни документи:
Месец януари 2015 година - фактура за дизелово гориво, платежно за дизелово гориво, фактура за газьол, платежно за газьол
Месец февруари 2015 годинафактура за дизелово гориво, платежно за дизелово гориво
Месец март 2015 годинафактура за дизелово гориво, платежно за дизелово гориво, фактура за газьол, платежно за газьол
Месец април 2015 година - фактура за дизелово гориво, платежно за дизелово гориво
Месец септември 2015 година - фактура за гориво1, фактура за гориво2, фактура за гориво3
 

Прочетено 2362 пъти

Основно училище