Ти си тук Начало Ръководство

Ръководство

    Камелия Рачева

    Длъжност: директор

    Образование: Висше - магистър; I ПКС

    Специалност: Начална училищна педагогика

    Служебен имейл: kamelia.racheva@opsilistra.bg

    Стаж в училището: 23 години

    Професионално портфолио


 

    Снежана Желязкова

    Длъжност: зам.- директор "Учебна дейност"

    Образование: Висше - магистър;

    Специалност: Химия и физика

    Служебен имейл: snezhana.zhelyazkova@opsilistra.bg

    Стаж в училището: 25 години

    Професионално портфолио


                   Кремена Петрова

                   Длъжност: зам.- директор "Административно-стопанска дейност"

                   Образование: Висше (бакалавър)

                  Специалност: "Икономика на туризма", "Връзки с обществеността"

                  Служебен имейл: kremena.petrova@opsilistra.bg

                  Стаж в училището: 7 години

                  Професионално портфолио

Основно училище