Ти си тук Начало Учебен процес

Учебен процес

СЕДМИЧЕН И ДНЕВЕН РЕЖИМ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2013/2014 ГОДИНА

ПЪРВИ СРОК

 

ПЪРВА СМЯНА ВТОРА СМЯНА
Начален етап: -Іа-в клас; ІІа-в клас; ІІІа-г клас; Прогимназиален етап: - VIа,б клас; VІІа-в клас;
Прогимназиален етап: -; Vа-г клас; ПИГ: - Іклас-3 групи; клас ІІклас-3 групи;
ПИГ: - ІVклас-2 групи; ІІІклас-3 групи;
   
   

 

ВТОРИ СРОК

 

ПЪРВА СМЯНА ВТОРА СМЯНА
Начален етап: -Іа-в клас; ІVа-г клас; Начален етап:-ІІа-в клас; ІІІа-г клас;
Прогимназиален етап: - VІа,б клас;VІІа-в клас; Прогимназиален етап: -Vа-г клас;
ПИГ:- ІІклас-3групи; ІІІклас-3групи; ПИГ:-І клас-3 групи; ІVклас-2групи;
   

 

 

РАЗПИСАНИЕ НА ЧАСОВЕТЕ

 

 
  ПЪРВА СМЯНА   ВТОРА СМЯНА
Час Продължителност Час Продължителност
1 7,30 –   8,10 1 13,30 – 14,10
2 8,20 –   9,00 2 14,20 – 15,00
3 9,10 –   9,50 3 15,10 – 15,50
ГМ 9,50 – 10,10 ГМ 15,50 – 16,10
4 10,10 – 10,50 4 16,10 – 16,50
5 11,00 – 11,40 5 17,00 – 17,40
6 11,50 – 12,30 6 17,50 – 18,30

 

Забележка: Първият учебен час за учениците от първи и втори клас е с начало 8,20 часа

Подкатегории

Основно училище