Ти си тук Начало Учебен процес Училищна документация

Училищна документация

ОТСЪСТВИЕ НА УЧЕНИК ПО ЛИЧНИ ПРИЧИНИ

Ако Вашето дете ще отсъства по лични причини от учебни занятия, е необходимо да попълните Бланка "Заявление за отсъсътвие на ученици до 3/7 дни".

За целта може да изтеглите бланката от началната страница на сайта или да я получите от класния ръководител, да я попълните ръчно и да я входирате при секретаря на директора на училището преди отсъствието на ученика. Ако това не е възможно, следва да предупредите класния ръководител за отсъствието по телефона, а след завръщане на ученика да входирате заявлението.  

Съгласно Наредбата за приобщаващо образование - чл.62, заявление до 3 дни се подава към класния ръководител, а до 7 дни - до директора.

Училищен учебен план

през учебната 2017/2018 1 А клас 1 Б клас 1 В клас 2 А клас 2 Б клас 3 клас 4 ... Още

Правилник на училището

Настоящият правилник е приет на заседание на Педагогическия съвет от 12 септември 2014 г. /Проток... Още

Основно училище