Ти си тук Начало Учебен процес Училищна документация

Училищна документация

ОТСЪСТВИЕ НА УЧЕНИК ПО ЛИЧНИ ПРИЧИНИ

Ако Вашето дете ще отсъства по лични причини от учебни занятия, е необходимо да попълните Бланка "Заявление за отсъсътвие на ученици до 3/7 дни".

За целта може да изтеглите бланката от началната страница на сайта или да я получите от класния ръководител, да я попълните ръчно и да я входирате при секретаря на директора на училището преди отсъствието на ученика. Ако това не е възможно, следва да предупредите класния ръководител за отсъствието по телефона, а след завръщане на ученика да входирате заявлението.  

Съгласно Наредбата за приобщаващо образование - чл.62, заявление до 3 дни се подава към класния ръководител, а до 7 дни - до директора.

Училищен учебен план 2016-2017

2016-2017 1 А клас 1 Б клас 2 клас 3 клас 4 калс 5 А клас 5 Б клас 5 В клас 6 клас 7 клас Индивидуален план Мариян Куцаров 3 А клас

Правилник на училището

Настоящият правилник е приет на заседание на Педагогическия съвет от 12 септември 2014 г. /Протокол № 8/ ОДОБРИЛ: подпис /не се чете/ Камелия Рачева - директор   ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА ОУ „ОТЕЦ ПАИСИЙ”...

Основно училище