Ти си тук Начало Учебен процес Училищна документация

Училищна документация

Училищен учебен план 2016-2017

2016-2017 1 А клас 1 Б клас 2 клас 3 клас 4 калс 5 А клас 5 Б клас 5 В клас 6 клас 7 клас Индивидуален план Мариян Куцаров 3 А клас

Правилник на училището

Настоящият правилник е приет на заседание на Педагогическия съвет от 12 септември 2014 г. /Протокол № 8/ ОДОБРИЛ: подпис /не се чете/ Камелия Рачева - директор   ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА ОУ „ОТЕЦ ПАИСИЙ”...

Основно училище