ВЕЛИКДЕНСКО

МАТЕМАТИЧЕСКО

СЪСТЕЗАНИЕ

РЕЗУЛТАТИ ОТ СЪСТЕЗАНИЕТО 2022

1 клас              5 клас

2 клас              6 клас

3 клас              7 клас

4 клас

 

РЕГЛАМЕНТ НА СЪСТЕЗАНИЕТО

Великденско математическо състезание

За ученици от I до VII клас
16.04.2022 г. (събота)
в ОУ “Отец Паисий“ гр. Силистра

Начален час:
• I – II клас – 08:30 ч.
• III – VII клас – 10:30 ч.

ЗАПИСВАНЕ до 13 април 2022 г. /16:00 часа/ в деловодството на ОУ “Отец Паисий“, гр. Силистра или чрез изпращане на заявка за участие по приложения образец на e-mail: vms@opsilistra.bg .

Заявката да бъде придружена от копие на вносна бележка за такса правоучастие, в която се посочва името на училището и за колко ученици е преводът.

Таксата правоучастие е 8.00 лв. и се внася по следната банкова сметка:

Училищно настоятелство при ОУ “Отец Паисий“
IBAN BG38DEMI92401000228954
BIC DEMIBGSF
“Търговска банка Д“ АД – ФЦ Силистра

Изтеглете Декларация за информирано съгласие на родителите

ЗАДАЧИ ОТ МИНАЛИ ГОДИНИ