ВЕЛИКДЕНСКО

МАТЕМАТИЧЕСКО

СЪСТЕЗАНИЕ

РЕГЛАМЕНТ НА СЪСТЕЗАНИЕТО

Великденско математическо състезание за ученици от I до VII клас

Формат на състезанието: 15 (петнадесет ) тестови задачи с избираем отговор (всяка задача има само един верен отговор от четири възможни, в т.ч. като четвърта възможност “друг отговор”, който се приема за верен само при записан верен резултата) .
Задачите за 7 клас са във формат НВО.

Дата на провеждане: 22.04.2023 г.

Начален час: 10,00 ч. за всички ученици от I до VII клас.

Времетраене: I и II клас – 90 минути; III – VII клас – 120 минути.

Участници: ученици от I до VII клас. Участието е индивидуално.

Такса за участие: 10,00 лв., която трябва да се отчете до 20.04.2023 г. в брой в касата на СНЦ „УН при ОУ „Отец Паисий“ в учебната сграда на ОУ „Отец Паисий“, к. 205 (кабинет на главния счетоводител) или превод на следната банкова сметка:
СНЦ „Училищно настоятелство при ОУ „Отец Паисий” – гр. Силистра“
IBAN BG38DEMI92401000228954
BIC DEMIBGSF
„Търговска банка Д“ АД – ФЦ Силистра
Таксите на учениците, които не се явят ще бъдат възстановени.

Заявките се изпращат по електронен път на адрес: vms-kms@opsilistra.bg в таблица Eхcel (използвайте изпратения шаблон) до 20.04.2023 г. В заявката да се посочи лице за контакт /име, телефон и електронна поща/ от съответното училище.

За участието на учениците и съответно техните родители подават декларация за информираност и съгласие по изпратения образец. При изпращане на заявката училището изпраща и списък на учениците, които са изразили НЕсъгласие за публикуване на резултатите си.
Декларациите за информираност и съгласие се съхраняват в училището, в което се обучава ученика.

Резултатите и класирането ще бъдат обявени на сайта на ОУ „Отец Паисий“ – Силистра – https://paisii.oisy.org на 25.04.2023 г.

Награждаването на победителите от състезанието ще се проведе на 26.04.2023 г. Информация за мястото и началния час на награждаването ще бъдат допълнително публикувани на сайта на ОУ „Отец Паисий“ – Силистра – https://paisii.oisy.org

 

Изтеглете Декларация за информирано съгласие на родителите

ЗАДАЧИ ОТ МИНАЛИ ГОДИНИ