БЮДЖЕТ

i

Бюджет - 2022 година

Обобщена информация за изпълнение на бюджет 2022 в края на IV тримесечие;

Отчет изпълнение бюджет 2022 г. в края на IV тримесечие;

Отчет средства КСФ в края на IV тримесечие на 2022 г.;

Отчет средства ДЕС в края на IV тримесечие на 2022 г.;

Обобщена информация за изпълнение на бюджет 2022 в края на III тримесечие;

Отчет изпълнение бюджет 2022 г. в края на III тримесечие;

Отчет средства КСФ в края на III тримесечие на 2022 г.;

Отчет средства ДЕС в края на III тримесечие на 2022 г.;

Обобщена информация за изпълнение на бюджет 2022 в края на II тримесечие; 

Отчет изпълнение бюджет 2022 г. в края на II тримесечие;

Обобщена информация за изпълнение на бюджет 2022 в края на I тримесечие; 

Отчет средства КСФ в края на първото тримесечие на 2022 г.;

Отчет средства ДЕС в края на първото тримесечие на 2022 г.;

Отчет изпълнение бюджет 2022 г. в края на I тримесечие;

Начален годишен план на бюджета за 2022 г.;