УЧИЛИЩЕН ПРИЕМ

За Вас, родители на първокласници!

Уважаеми родители,

Представяме на Вашето внимание СПИСЪК – ПЪРВО КЛАСИРАНЕ на децата, подали заявление за 1. клас през учебната 2024-2025 г.

Записването на децата в първи клас за учебната 2024-2025 година се извършва срещу представяне на оригинал на Удостоверение за задължително предучилищно образование на 4 и 5  юни  2024 г. от 8:00 до 16:30 часа в училище. Може да получите повече информация при охраната. 

                                                                                      *                        *                            *

Уважаеми родители,

Децата Ви ще бъдат в първи клас!

Събитие, изпълнено с трепет, вълнение и гордост! Доверете се на ОУ „Отец Паисий“ – Силистра! Училище с традиции бъдеще! Бъдете уверени, че Вашите деца ще са в сигурни ръце и добра среда. Ние знаем колко е важно всяко дете да бъде обградено с любов, грижи, търпение и професионални умения.

Класни ръководители на първи клас за учебната 2024 – 2025 година:

I а клас – Албена Курдоманова
I б клас – Нели Любенова
I в клас – Марияна Димова

Целодневна организация на учебния ден, организирана в самостоятелни групи за всеки клас.

Град Силистра, ул. „Д-р Петър Вичев“ №1, телефон на директора: 0897644004.

                                                                                      *                        *                            *

От 3 до 7 юни 2024 г. в ОУ „Отец Паисий“ – Силистра се организира лятно училище за първокласниците.

Декларация за участие в лятното училище може да подадете в ОУ „Отец Паисий“ при подаване на заявление за прием в I клас през учебната 2023-2024 година.

 

Програма на лятно училище – ВИЖ

График на дежурните учители за лятното училище