ЗАНИМАНИЯ ПО

ИНТЕРЕСИ

Групите за занимания по интереси
по Наредбата за приобщаващо образование учебната 2023/2024 година

 

 

Групи за занимания по интереси

Ръководител

Тематична област

1

Мажоретки

Петранка Стефанова

Спорт

2

Спортни мажоретки

Петранка Стефанова

Спорт

3

Миниволейбол

Никола Гинов

Спорт

4

IТ творци

Никола Тодоров

Дигитална креативност

5

Дигитално пътешествие

Атанаска Гинова

Дигитална креативност

6

To London and back

Александър Господинов

Технологии

7

Английска академия

Милена Цанева

Технологии

8

Художествено слово

Ванушка Ангелова

Технологии

9

Математика

Детелина Дашева

Математика

10

Математика

Галина Димитрова

Математика

11

Математиката – лесна и интересна

Дарина Панова

Математика

12

Математика +

Нуца Маринова

Математика

13

Питагор

Гергана Добрева

Математика

14

Паисиевци

Галина Димова

Гражданско образование

15

БЧК

Христинка Димитрова

Екологично образование и здравословен начин на живот

16

Фанфарен оркестър

Бонка Скорчелиева

Изкуства и култура