СВОБОДНИ

МЕСТА

Свободни места за ученици за учебната 2022 – 2023 година

 

Клас Брой паралелки Общ брой места за випуска
I клас 3 6
II клас 3 12
III клас 2 4
IV клас 2 0
V клас 2 10
VI клас 3 18
VII клас 2 6
ОБЩО: 17 56