СВОБОДНИ

МЕСТА

Свободни места за ученици за учебната 2023 – 2024 година

Клас Брой паралелки Общ брой места за випуска
I клас 3 2
II клас 3 3
III клас 3 11
IV клас 2 5
V клас 2 4
VI клас 2 9
VII клас 3 17
ОБЩО: 18 51