СЪСТЕЗАНИЯ

И ОЛИМПИАДИ

g

ГРАФИЦИ ЗА СЪСТЕЗАНИЯ И ОЛИМПИАДИ

 Заповед на МОН – График на ученическите олимпиади за учебната 2022-2023 г.

Общински кръг на ученическите олимпиади за учебната 2022 – 2023 година – ПРЕДСТОИ

g

ПРОТОКОЛИ ОТ СЪСТЕЗАНИЯ

***********************************************************

Резултати от КОЛЕДНО МАТЕМАТИЧЕСКО СЪСТЕЗАНИЕ – 2022

***********************************************************

g

ПОСТИЖЕНИЯ НА УЧЕНИЦИ ОТ СЪСТЕЗАНИЯ