ИНОВАТИВНИ    ДЕЙНОСТИ

 

Участие на ОУ „Отец Паисий“ – Силистра в Регионален форум „Аз, ти и другите и непознатото в познатото – иновациите за позитивната промяна в образованието” по НП „Иновации в действие“.

В периода 27-29.03.2024 г. 450 учители и ученици от 25 училища се включиха в Регионален форум „Аз, ти и другите и непознатото в познатото – иновациите за позитивната промяна в образованието”.

Домакин на събитието, което се провежда в рамките на Национална програма „Иновации в действие“, е Основно училище „Никола Йонков Вапцаров“ в гр. Разград.

Във форума участваха училища и представители на академичната общност от областите Велико Търново, Габрово, Русе, Силистра, Плевен и Враца. 11 от училищата, които представяха иновативни практики, са от Разград.

От Основно училище “Отец Паисий” – Силистра взе участие екипът от учителите Александър Господинов, Милена Цанева, които представиха добри иновационни практики – бинарни уроци по учебни предмети от ООП, сътрудничество със студенти от РУ “Ангел Кънчев”, проектни дейности по различни направления, използване на съвременни образователни инструменти за повишаване качеството, мотивацията и резултатите на учениците в учебния процес. Във форума се включиха и Светла Канонова и Христинка Димитрова.

Официални гости на събитието бяха държавни експерти от Министерство на образованието и науката, началници и експерти от Регионалните управления на образованието, както и представители на местната и централната власт.

Иновативни практики и дейности в ОУ „Отец Паисий“, гр. Силистра

учебната 2022 – 2023 година

А. Иновативни дейности по изпълнение на Стратегията на ОУ „Отец Паисий“ (2021 – 2025).

ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНОВАЦИИ, ДИГИТАЛНА ТРАНСФОРМАЦИЯ И УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ е един от приоритетите, заложени в Стратегията на ОУ „Отец Паисий“ (2021 – 2025).

Реализирани иновативни дейности по изпълнение на този приоритет:

 

  1. Интердисциплинарни уроци

Период на провеждане

Тема

Учебен предмет

Клас

Учители

Забележка

 

м. ноември, 2022 г.  

Водата около нас

Английски език

Човекът и природата

VI а,

VI б

VI в

Милена Цанева

Христинка Димитрова

НП „Иновации в действие“

м. ноември,

2022 г.

English and Physical Education

Английски език

Физическо възпитание и спорт

VI б

Александър Господинов

Николай Николов

По план на РУО – Силистра

 

м. декември, 2022 г.

 

 

Алкални елементи

Химия и опазване на околната среда

ИТ

VII а

Христинка Димитрова

Никола Тодоров

НП „Иновации в действие“

м. февруари, 2023 г.

Светлина

Английски език

Физика и астрономия

ИТ

VII а

VII б

Милена Цанева

Никола Тодоров

Галя Илиева

НП „Иновации в действие“

По плана на РУО – Силистра

м. май,

 2023 г.

 

 

Птиците в родния край

Биология и здравно образование

Английски език

 

VII а

VII б

Христинка Димитрова

Милена Цанева

НП „Иновации в действие“

м. април – май, 2023 г.

Как да програмираме с роботи?

Английски език

Компютърно моделиране

Роботика

III а, б клас и учениците от ДГ – общо 6 групи

Милена Цанева

Никола Тодоров

Атанаска Гинова

По проект по програма „Ти и Лидл за по-добър живот“ – 7

м. април,

2023 г.

В царството на растенията

Английски език

Родинознание

I в

Светла Канонова

Милена Цанева

НП „Иновации в действие“ – 2 урока, нови знания и упражнение

м. април,

2023 г.

Опознавам светът на животните

Английски език

Родинознание

II б

Дарина Панова

Милена Цанева

НП „Иновации в действие“ – 2 урока, нови знания и упражнение

м. април,

2023 г.

 

 

Свойства на водните разтвори

Английски език

Математика

Човекът и природата

V а

V б

Милена Цанева

Христинка Димитрова

Детелина Димитрова

НП „Иновации в действие“

м. май,

2023 г.

Животът на пчелите

Английски език

Родинознание

I а

Галина Димитрова

Милена Цанева

НП „Иновации в действие“ – 2 урока, нови знания и упражнение

м. май,

2023 г.

Сезони

Английски език

Родинознание

II а

Меглена Гайдарова

Милена Цанева

НП „Иновации в действие“ – 2 урока, нови знания и упражнение

м. май,

2023 г.

Моите любими занимания

Английски език

Родинознание

I б

Детелина Дашева

Милена Цанева

НП „Иновации в действие“ – 2 урока, нови знания и упражнение

м. юни,

2023 г.

Африка – дива и красива, прекрасна и опасна

География и икономика

Изобразително изкуство

V а

Галя Стоянова

Николай Петров

НП „Иновации в действие“

По плана на РУО – Силистра, Седмица на педагогическото майсторство

м. юни,

2023 г.

На гости в Златна Добруджа по жътва

Български език,

Английски език

Музика

VII а

Детелина Терзиева

Милена Цанева

Бонка Скорчелиева

НП „Иновации в действие“

По плана на РУО – Силистра, Седмица на педагогическото майсторство

 

II. Проектно – базирано обучение: Човекът и обществото в III клас; Човекът и природата в IV, V и VI клас. Изготвяне на макети; изследователска дейност.

III. Моделът „Обърната класна стая“ в учебните часове по английски език.

IV. Въведено обучение в часовете за допълнителна подготовка по Роботика в I – IV клас и Визуално програмиране в V и VI клас.

Б. Дейности по НП „Иновации в действие“

Шест учители и двама ученици от ОУ „Отец Паисий“ участваха в две мобилности по НП „Иновации в действие“ през периода 03 – 05.05.2023 г. в ОУ „Николай Лилиев“, гр. София и 10-12.05.2023 г. в ОУ „Васил Левски“, гр. Разград.

По време на семинара „Споделяне на добри практики“ учителите от 4 –те училища от Силистра, Разград, София и с. Добротица представиха свои иновативни практики, прилагани по време на уроците. Христинка Димитрова, Милена Цанева и Никола Тодоров от ОУ „Отец Паисий“, гр. Силистра споделиха своя опит в бинарните уроци и прилагане на метода „Обърната класна стая“.

НП „Иновации в действие“ – участие на учители от ОУ „Отец Паисий“ в мобилности в партниращи училища в гр. София и гр. Разград

Шест учители и двама ученици от ОУ „Отец Паисий“ участваха в две мобилности по НП „Иновации в действие“ през периода 03 – 05.05.2023 г. в ОУ „Николай Лилиев“, гр. София и 10-12.05.2023 г. в ОУ „Васил Левски“, гр. Разград.
В STEМ центъра си учители от ОУ „Николай Лилиев“, гр. София представиха уроци в IV, V и VI клас по роботика, приложно програмиране и човекът и природата, показаха прилагането на виртуална и добавена реалност в обучението.

По време на семинара „Споделяне на добри практики“ учителите от 4 –те училища от Силистра, Разград, София и с. Добротица представиха свои иновативни практики, прилагани по време на уроците.

Христинка Димитрова, Милена Цанева и Никола Тодоров от ОУ „Отец Паисий“, гр. Силистра споделиха своя опит в бинарните уроци и прилагане на метода „Обърната класна стая“.

Първокласниците от ОУ „Васил Левски“, гр. Разград представиха своята мисия „Автомобилен дизайнер“. VI а клас, които следвайки своя „П@теводител на граматическия STOPаджиЙ“, показаха, че урокът с дизайн мислене за съставните изречения може да бъде и забавен. Незабравимият STEM урок във II г клас „Моето шесто чувство – шоколадът“ наблюдаваха участниците във форума.

Гостите в ОУ „Васил Левски“ имаха възможност да наблюдават урок по английски език по модела 1:1 със седми „в“ клас, в който учениците изработиха в рамките на часа електронни туристически пътеводители за забележителности в България, да участват в чаено парти с момичетата и момчетата от VI в клас в рамките на годишния им иновативен проект „ Royality Life“.

„Добри педагогически практики“ в ОУ „Отец Паисий“ – гр. Силистра