ИНОВАТИВНИ ДЕЙНОСТИ

 

Иновативни практики и дейности в ОУ „Отец Паисий“, гр. Силистра

учебната 2021 – 2022 година

А. Иновативни дейности по изпълнение на Стратегията на ОУ „Отец Паисий“ (2021 – 2025).

ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНОВАЦИИ, ДИГИТАЛНА ТРАНСФОРМАЦИЯ И УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ е един от приоритетите, заложени в Стратегията на ОУ „Отец Паисий“ (2021 – 2025).

Реализирани иновативни дейности по изпълнение на този приоритет:

I. Бинарни уроци

Период на провеждане

Тема

Учебен предмет

Клас

Учители

Забележка

15.12.2022 г

Коледари 

Български език и литература

IV а

Детелина Дашева, главен  в начален етап

Ванушка Ангелова, старши учител по БЕЛ 

НП „Заедно в грижата за всеки ученик“

15.12.2022 г

Слънчева система

Човекът и природата

IV б

Детелина Дашева, старши учител в начален етап

Христинка Димитрова, старши учител по природни науки

НП „Заедно в грижата за всеки ученик“

II. Бинарни и интердисциплинарни уроци

Период на провеждане Тема Учебни предмети Клас Учители Забележка
28.02.2022 г Водата извор на живот

Английски език

Човекът и природата

VI а

Милена Цанева, старши учител по английски език

Христинка Димитрова, старши учител по природни науки

По проект програма

Еразъм +

м. април, май 2022 г

 

 

Живот на живите организми и органите на растенията в различните сезони

(обобщителни уроци)

Английски език

Родинознание

I а

I б

I в

Милена Цанева

Начални учители:

Меглена Гайдарова

Дарина Панова

Светла Маринова

Елка Йорданова, училищен психолог

 

Открит урок пред студенти от специалност „Педагогика на обучението по български и английски език“ на тема „Английски език и родинознание – две науки, един свят“.

III. Проектно – базирано обучение: Човекът и обществото в III клас; Човекът и природата в IV, V и VI клас. Изготвяне на макети; изследователска дейност.

IV. Моделът „Обърната класна стая“ в учебните часове по английски език.

V. Въведено обучение в часовете за допълнителна подготовка по Роботика в IIV клас и Визуално програмиране в V и VI клас.

Б. Дейности по НП „Иновации в действие“

Eкип от учители сподели своите добри иновативни практики в заключителния форум „Иновациите – път към модерното училище“ в ОУ „П. Р. Славейков“, гр. Ямбол, мобилност по НП „Иновации в действие“ в периода 4 – 5 май 2022 г.