Национални програми за развитие на образованието 2023

  1. НП „Ученически олимипади и състезания“

  Модул „Осигуряване на обучение на талантливи ученици за участие в ученическите олимпиади“

  Сформирани две групи по гражданско образование, съответно в начален етап с ръководител София Добрева и в прогимназиален етап с ръководител Венеция Стоянова. Една група в прогимназиален етап по история и цивилизации с ръководител Галина Димова.

   2. НП „Заедно в изкуствата и спорта“

   Сформирани са:

   2 групи по спорт – момичета, баскетбол с външен треньор Росица Тодорова и момчета, футбол с ръководител Николай Николов.

   2 групи в модул „Изкуство“ – група по изобразително изкуство с ръководител Николай Петров и театрална група с ръководител Меглена Гайдарова

    3. НП ИКТ

    Осигуряване на частично финансиране на електронен дневник и Интернет със средства от програмата.

     

    4. НП „Без свободен час“, модул „Без свободен час в училище“

    Осигуряване на заместващи учители и училищна програма по гражданско, здравно и интеркултулно образование за провеждане на учебните часове за провеждане на учебни часове от учители, които не са специалисти по съответния учебен предмет.

     

    5. НП „Опимизация на училищната мрежа“

    Изплащане на обещетения на персонала при прекратяване на трудов договор.

     

    6. НП „България – образователни маршрути“

    Модул „Културните институции като образователна среда“
    Провеждане на уроци по история и цивилизации в Регионален исторически музей – Силистра, Свещарската гробница и Демир Баба теке, край с. Свещари.
    Програмата дава възможност на учениците от пети, шести и седми клас за обогатяване на познанията и повишаване на интереса към българската история чрез използване на културните институции като образователна среда, където могат да бъдат видяни експозиции, исторически документи, паметници