УЧИЛИЩНА

ДОКУМЕНТАЦИЯ

Училищни учебни планове 2023-2024 г.

 1 А клас            1 Б клас             1 В клас 

2 А клас            2 Б клас            2 В клас

3 А клас            3 Б клас            3 В клас

4 А клас            4 Б клас

5 А клас            5 Б клас

6 А клас            6 Б клас

7 А клас            7 Б клас             7 В клас