И СТОЛЕТНО, И МЛАДО, И ВЕЧНО

АКТУАЛНИ НОВИНИ

Покана от председателя на СНЦ „Училищно настоятелство при ОУ „Отец Паисий“ – Силистра“

за свикване на заседание на Общо събрание юни 2024 На основание чл.26, ал.1 от ЗЮЛНЦ, чл.30, ал.1, т.1 от Устава на СНЦ „Училищно настоятелство при ОУ „Отец Паисий“ – гр. Силистра“ и свое решение от 10.06.2024 год., Управителният съвет на Сдружението свиква Общо...

повече информация

Първо класиране на децата, заявили желание за прием в първи клас за учебната 2024-2025 г.

Уважаеми родители, Представяме на Вашето внимание СПИСЪК - ПЪРВО КЛАСИРАНЕ на децата, подали заявление за 1. клас през учебната 2024-2025 г. Записването на децата в първи клас за учебната 2024-2025 година се извършва срещу представяне на оригинал на Удостоверение за...

повече информация
Стартират заявките за училищна униформа за учебната 2024-2025 г.

Стартират заявките за училищна униформа за учебната 2024-2025 г.

Уважаеми родители, Поръчка за ученическа униформа, преглед на мострите с възможност за пробване може да направите от 30.05.2024 г. до 14.06.2024 г. в к. 107 в ОУ „Отец Паисий“, гр. Силистра от 8,00 ч. до 18,00 ч. в кабинет 107 ще получите и бланка на заявка. След...

повече информация
Ден на ученическото самоуправление.9 май – Ден на Европа, необикновен ден за нас

Ден на ученическото самоуправление.9 май – Ден на Европа, необикновен ден за нас

На пръв поглед всичко си върви по установения ред – учебни часове, междучасия, текущи задачи. Но ръководството на училището е в ръцете на учащите. Всички длъжности в училище се поемат от ученици. Те влизат в роли на преподаватели, на ръководители, на помощен персонал....

повече информация
ПРОДЪЛЖАВАТ ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРОЕКТ „ЗДРАВОСЛОВЕН МАРАТОН“ – ПИКНИК И СПОРТНИ ИГРИ В МЕСТНОСТТА „КРЕПОСТТА“

ПРОДЪЛЖАВАТ ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРОЕКТ „ЗДРАВОСЛОВЕН МАРАТОН“ – ПИКНИК И СПОРТНИ ИГРИ В МЕСТНОСТТА „КРЕПОСТТА“

В слънчевия предиобед на 20.05. учениците от 5а и 5б клас, в изпълнение на дейност по проект „Здравословен маратон“ от конкурсна сесия “Младежта срещу насилието и наркотиците” и “Младите на Силистра” към Община Силистра, се отправиха към Крепостта. С ентусиазъм и...

повече информация

НАШАТА МИСИЯ

Изграждане на свободни, морални и инициативни личности с ярко изразено гражданско съзнание и поведение: уважаващи законите, правата на другите, техния език, религия и култура. Усвояване и формиране на общочовешки и национални ценности и добродетели.

какво ви предлагаме

Защо да изберете нас:

ОТЛИЧНО ОБРАЗОВАНИЕ

Нашето училище може да се похвали с успехи в различни състезания и олимпиади.

ПРОФЕСИОНАЛИСТИ

Имаме група от преподаватели, всеки специалист в своята област.

ФАНФАРЕН ОРКЕСТЪР

Единствен по рода си в Силистра, традиция за училището.

Посещават го ученици с интерес към музиката. 

СПОРТ

Ние ценим здравето и знаем колко важен е спортът за едно дете.

ТЕХНОЛОГИИ

В нашето училище засилено се изучават Информационни технологии, Роботика и Компютърно моделиране. Част от общността на Telerik Kids Academy.

ОБЩНОСТ

Нашите ученици са обградени от спокойна и подкрепяща среща, изграждаща качества, умения и самочувствие.

ЗА КОНТАКТИ С ДИРЕКТОРА

14 + 7 =