На 27.04.2024 г. от 10,00 ч. до 12,00 ч. в ОУ „Отец Паисий“ – Силистра ще се проведе Великденско математическо състезание.

Учениците, които са заявили желание за участие трябва на 27.04.2024 г. от 9,30 ч. до 9,45 ч. да заемат местата си в определената зала в ОУ „Отец Паисий“ – Силистра.

Списъците на учениците с разпределението по зали ще бъде поставено на информационно табло на главния вход в ОУ „Отец Паисий“ – Силистра.

Продължителност на състезанието:
I –  60 минути
II – X клас –  90минути

РЕГЛАМЕНТ НА СЪСТЕЗАНИЕТО

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА НЕСЪГЛАСИЕ

ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ