В периода 27-29.03.2024 г. 450 учители и ученици от 25 училища се включиха в Регионален форум „Аз, ти и другите и непознатото в познатото – иновациите за позитивната промяна в образованието”.

Домакин на събитието, което се провежда в рамките на Национална програма „Иновации в действие“, е Основно училище „Никола Йонков Вапцаров“ в гр. Разград.

Във форума участваха училища и представители на академичната общност от областите Велико Търново, Габрово, Русе, Силистра, Плевен и Враца. 11 от училищата, които представяха иновативни практики, са от Разград.

От Основно училище “Отец Паисий” – Силистра взе участие екипът от учителите Александър Господинов, Милена Цанева, които представиха добри иновационни практики – бинарни уроци по учебни предмети от ООП, сътрудничество със студенти от РУ “Ангел Кънчев”, проектни дейности по различни направления, използване на съвременни образователни инструменти за повишаване качеството, мотивацията и резултатите на учениците в учебния процес. Във форума се включиха и Светла Канонова и Христинка Димитрова.

Официални гости на събитието бяха държавни експерти от Министерство на образованието и науката, началници и експерти от Регионалните управления на образованието, както и представители на местната и централната власт.