П О К А Н А – 05.06.2024 г.

за свикване на заседание на Обществен съвет при ОУ „Отец Паисий“ – Силистра юни 2024 Председателят на ОС към ОУ „Отец Паисий, на основание чл.17 от Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата, свиква...

Протокол № 1 от 12.03.2024 г.

от заседание на Обществения съвет Може да се запознаете с протокола от редовното заседание на Обществения съвет при ОУ „Отец Паисий“, проведено на 12.03.2024...

П О К А Н А – 12.03.2024 г.

за свикване на заседание на Обществен съвет при ОУ „Отец Паисий“ – Силистра март 2024 Председателят на ОС към ОУ „Отец Паисий, на основание чл.17 от Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата, свиква...

Протокол – №3 от 11.09.2023 г.

от заседание на Обществения съвет Може да се запознаете с протокола от редовното заседание на Обществения съвет при ОУ „Отец Паисий“, проведено на 11.09.2023...

П О К А Н А

за свикване на заседание на Обществен съвет при ОУ „Отец Паисий“ – Силистра септември 2023 Председателят на ОС към ОУ „Отец Паисий, на основание чл.17 от Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата,...

Протокол №2 от 28.03.2023 г.

от заседание на Обществения съвет Може да се запознаете с протокола от редовното заседание на Обществения съвет при ОУ „Отец Паисий“, проведено на 28.03.2023...

П О К А Н А

Председателят на Обществения съвет към ОУ „Отец Паисий, на основание чл.17 от Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата, свиква заседание на 28.03.2023 г., от 18:00 часа в учителската стая на...

Протокол №1 от 23.11.2022 г.

от заседание на Обществения съвет Може да се запознаете с протокола от  заседание на Обществения съвет при ОУ „Отец Паисий“, проведено на 23.11.2022...

Състав на Обществения съвет – мандат 2022 – 2025 година

Със заповед на директора е определен поименният състав на Обществения съвет към ОУ „Отец Паисий“- Силистра с мандат 2022-2025, както следва: Председател:   Ивелина Костадинова – представител на родителите  Членове: 1. Кремена  Петрова – представител на...

П О К А Н А

за провеждане на събрание на родителите за избор на членове на Обществен съвет към Основно училище „Отец Паисий“ – Силистра. Дата: 22.11.2022 г. Място: ОУ „Отец Паисий“ – Силистра, к. 202 (голяма учителска стая на II етаж). Начален час:...

ПРОТОКОЛ № 3 от 13.09.2022 г.

от заседание на Обществения съвет Може да се запознаете с протокола от редовното заседание на Обществения съвет при ОУ „Отец Паисий“, проведено на 21.03.2022...

П О К А Н А

за свикване на заседание на Обществен съвет при ОУ „Отец Паисий“ – Силистра септември 2022 Председателят на ОС към ОУ „Отец Паисий, на основание чл.17 от Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата,...

Протокол 2 – 21.03.2022

от заседание на Обществения съвет Може да се запознаете с протокола от редовното заседание на Обществения съвет при ОУ „Отец Паисий“, проведено на 21.03.2022...

П О К А Н А

за свикване на заседание на Обществен съвет при ОУ „Отец Паисий“ – Силистра март 2022 Председателят на ОС към ОУ „Отец Паисий, на основание чл.17 от Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и...

Протокол 1 – 27.10.2021

от заседание на Обществения съвет Може да се запознаете с протокола от редовното заседание на Обществения съвет при ОУ „Отец Паисий“, проведено на 27.10.2021...

ПОКАНА

за свикване на заседание на Обществен съвет при ОУ „Отец Паисий“ – Силистра октомври 2021 Председателят на ОС към ОУ „Отец Паисий, на основание чл.17 от Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата, свиква...

Протокол №3 – 02.09.21

от заседание на Обществения съвет Може да се запознаете с протокола от редовното заседание на Обществения съвет при ОУ „Отец Паисий“, проведено на 09.09.2021...