П О К А Н А

за свикване на заседание на Обществен съвет при ОУ „Отец Паисий“ – Силистра септември 2023 Председателят на ОС към ОУ „Отец Паисий, на основание чл.17 от Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата,...

Протокол №2 от 28.03.2023 г.

от заседание на Обществения съвет Може да се запознаете с протокола от редовното заседание на Обществения съвет при ОУ „Отец Паисий“, проведено на 28.03.2023...

П О К А Н А

Председателят на Обществения съвет към ОУ „Отец Паисий, на основание чл.17 от Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата, свиква заседание на 28.03.2023 г., от 18:00 часа в учителската стая на...

Протокол №1 от 23.11.2022 г.

от заседание на Обществения съвет Може да се запознаете с протокола от  заседание на Обществения съвет при ОУ „Отец Паисий“, проведено на 23.11.2022...

Състав на Обществения съвет – мандат 2022 – 2025 година

Със заповед на директора е определен поименният състав на Обществения съвет към ОУ „Отец Паисий“- Силистра с мандат 2022-2025, както следва: Председател:   Ивелина Костадинова – представител на родителите  Членове: 1. Кремена  Петрова – представител на...

П О К А Н А

за провеждане на събрание на родителите за избор на членове на Обществен съвет към Основно училище „Отец Паисий“ – Силистра. Дата: 22.11.2022 г. Място: ОУ „Отец Паисий“ – Силистра, к. 202 (голяма учителска стая на II етаж). Начален час:...

ПРОТОКОЛ № 3 от 13.09.2022 г.

от заседание на Обществения съвет Може да се запознаете с протокола от редовното заседание на Обществения съвет при ОУ „Отец Паисий“, проведено на 21.03.2022...

П О К А Н А

за свикване на заседание на Обществен съвет при ОУ „Отец Паисий“ – Силистра септември 2022 Председателят на ОС към ОУ „Отец Паисий, на основание чл.17 от Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата,...

Протокол 2 – 21.03.2022

от заседание на Обществения съвет Може да се запознаете с протокола от редовното заседание на Обществения съвет при ОУ „Отец Паисий“, проведено на 21.03.2022...

П О К А Н А

за свикване на заседание на Обществен съвет при ОУ „Отец Паисий“ – Силистра март 2022 Председателят на ОС към ОУ „Отец Паисий, на основание чл.17 от Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и...

Протокол 4 – 27.10.2021

от заседание на Обществения съвет Може да се запознаете с протокола от редовното заседание на Обществения съвет при ОУ „Отец Паисий“, проведено на 27.10.2021...

ПОКАНА

за свикване на заседание на Обществен съвет при ОУ „Отец Паисий“ – Силистра октомври 2021 Председателят на ОС към ОУ „Отец Паисий, на основание чл.17 от Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата, свиква...

Протокол №3 – 02.09.21

от заседание на Обществения съвет Може да се запознаете с протокола от редовното заседание на Обществения съвет при ОУ „Отец Паисий“, проведено на 09.09.2021...

ПОКАНА

за свикване на заседание на Обществен съвет при ОУ „Отец Паисий“ – Силистра септември 2021 Председателят на ОС към ОУ „Отец Паисий, на основание чл.17 от Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и...

Протокол 2 – 17.03.2021

от заседание на Обществения съвет Може да се запознаете с протокола от редовното заседание на Обществения съвет при ОУ „Отец Паисий“, проведено на 17.03.2021...

ПОКАНА

март 2021 Председателят на Обществения съвет към ОУ „Отец Паисий, на основание чл.17 от Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата, свиква заседание на 17.03.2021 г., от 17:30 часа в учителската...

Протокол 1 – 26.01.2021

Може да се запознаете с протокола от редовното заседание на Обществения съвет при ОУ „Отец Паисий“, проведено на 26.01.2021 г....

ПОКАНА

за свикване на заседание на Обществен съвет при ОУ „Отец Паисий“ – Силистра януари 2021 Председателят на ОС към ОУ „Отец Паисий, на основание чл.17 от Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и...