Със заповед на директора е определен поименният състав на Обществения съвет към ОУ „Отец Паисий“- Силистра с мандат 2022-2025, както следва:

Председател:  

Ивелина Костадинова – представител на родителите

 Членове:

1. Кремена  Петрова – представител на родителите

 2. Цветомира Ангелова – представител на родителите

3. Нели Нанкова-Николова – представител на родителите

 4. Мирослава Червенкова – представител на финансиращия орган – община Силистра

 

Резервни членове:

 1. Христина Димова – представител на родителите

 2. Евелина Радева – представител на родителите

3. Калоян Коконов – представител на родителите

4. Ивелина Русева – представител на финансиращия орган – община Силистра

 

Настоящият състав на Обществения съвет се определя за срок от три години.

 

Приложения:

Заповед на директора за определяне на състав на Обществен съвет